Kinderarmoede in Nederland

Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen, doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen ontbreken. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

De kinderen in armoede ervaren al veel te jong dat hun wereld en mogelijkheden beperkt zijn. In plaats van kinderlijke onbevangenheid worden ze geconfronteerd met de dagelijkse materiële zorgen van het gezin waarin ze opgroeien. Een kind van wie het leven al jong wordt gedomineerd door de zorgen van de ouders zal zijn weg later moeilijk kunnen vinden in de wereld.

Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waar het kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen ervan.

Donatie maken

€ 5
€ 10
€ 15
€ 25

Ander bedrag (€)

435.000 kinderen leven in armoede

Dat is 1 op de 9 in NL

Woorden doen wel pijn!

Maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede.

Kinderen in armoede zijn vaak afhankelijk van een kledingbank of doorgegeven kleding van familieleden. Deze kinderen zijn het mikpunt van pesterijtjes op school en in de buurt. Woorden als ‘stinkerd’ en ‘zwerver’ zijn kwetsende benamingen die deze kinderen vaak naar het hoofd geslingerd krijgen.​

Maatschappelijke uitsluiting van kinderen heeft als gevolg dat een kind opgroeit met een laag zelfbeeld en zich hierdoor minder voelt dan de vriendjes op school of in de buurt. Als een kind vaak gepest wordt op school heeft het

uiteindelijk ook geen zin meer om naar school te gaan. Met als gevolg dat het kind de school te vroeg verlaat of een te lage opleiding volgt.

In beide gevallen heeft dit consequenties voor het hele leven van het kind.

Samenwerken?

Project STOP is altijd op zoek naar de juiste samenwerkingspartners. Wellicht kunnen we ook een samenwerking met uw organisatie tot stand laten komen, wilt u de mogelijkheden hierover eens bespreken stuur dan een mail naar: info@stichtingstop.nl