Project Stop Kinderarmoede

is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de voedselbank

Kinderarmoede in Nederland, het bestaat!

Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen, doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen ontbreken. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

Kinderarmoede in Nederland

Donatie maken

€ 5
€ 10
€ 15
€ 25

Ander bedrag (€)

Op de

Kinderen in Nederland leven in armoede

Ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland is sprake van kinderarmoede. Uiteraard is Nederland geen derdewereldland en sterven hier geen kinderen door hongersnood. Maar dat wij naar Nederlandse maatstaven de nodige problemen hebben binnen ons land is duidelijk.

Wilt u als gemeente een mogelijke samenwerking met onze organisatie verder onderzoeken, vraag dan onze uitgebreide notitie aan. Deze notitie geeft weer hoe de samenwerking vorm kan krijgen.